Puszczykowo_Cyryla_Ratajskiego

LookO2 z modułem Formaldehydu, dane pogodowe pochodzą z wewnętrznego pomiaru temperatury i wilgotności w czerpni.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 11 - Bardzo zły (Bez zmian)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

PM1


51 ug/m3

PM2.5


80 ug/m3 (320%)

PM10


114 ug/m3 (228%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe