OktanServiceLaziska

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 4 - Umiarkowany (Bez zmian)

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

PM1


34 ug/m3

PM2.5


54 ug/m3 (216%)

PM10


70 ug/m3 (140%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe