V2 BIELSKO-BIALA_SOBIESKIEGO_OSP

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 11 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Dane z dnia 2018-10-19 10:12:19

PM1


94 ug/m3

PM2.5


135 ug/m3 (540%)

PM10


152 ug/m3 (304%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.