V2 TUCHOW_KAZIMIERZA_W

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 15 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Ostatni pomiar

PM1


148 ug/m3

PM2.5


222 ug/m3 (888%)

PM10


263 ug/m3 (526%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.