emagisterkajastrz281bie

LookO2 z modułem Formaldehydu, dane pogodowe pochodzą z wewnętrznego pomiaru temperatury i wilgotności w czerpni.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 8 - Zły (Bez zmian)

Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.

PM1


65 ug/m3

PM2.5


113 ug/m3 (452%)

PM10


138 ug/m3 (276%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe