TARGOWA

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 12 - Bardzo zły(Pogarsza się 3)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

PM1


139 ug/m3

PM2.5


255 ug/m3 (1020%)

PM10


277 ug/m3 (554%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe