V3 InterBeskidy_pl_Wisla_1_Maja44

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 33 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Dane z dnia 2019-01-21 18:05:16

PM1


42 ug/m3

PM2.5


348 ug/m3 (1392%)

PM10


430 ug/m3 (860%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.