Domaszczyn

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 7 - Zły (Bez zmian)

Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.

PM1


83 ug/m3

PM2.5


114 ug/m3 (456%)

PM10


124 ug/m3 (248%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe