V3 CentrumMedyczneWarmuz

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 3 - Umiarkowany(Pogarsza się 3)

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Ostatni pomiar

PM1


26 ug/m3

PM2.5


37 ug/m3 (148%)

PM10


40 ug/m3 (80%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.