V3 KalwariaplTargowy

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 22 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Ostatni pomiar

PM1


162 ug/m3

PM2.5


276 ug/m3 (1104%)

PM10


402 ug/m3 (804%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.