V3 BIELSKO_BIA321A_CENTRUM

Jakość Powietrza

 

Indeks Jakości Powietrza 28 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Ostatni pomiar

PM1


206 ug/m3

PM2.5


339 ug/m3 (1356%)

PM10


425 ug/m3 (850%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.