UM_KOSCIAN_KOSCIUSZKI

Dla czujników bez pomiaru temperatury i wilgotności dane pochodzą z serwisów internetowych na podstawie pozycji.

Jakość Powietrza

Indeks Jakości Powietrza 13 - Bardzo zły(Pogarsza się 1)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

PM1


136 ug/m3

PM2.5


213 ug/m3 (852%)

PM10


260 ug/m3 (520%)

Na żywo

Średnie z dziś

Dane pogodowe