Czujnik nie przesyłał danych przez ostatnie 10 minut. Prosimy o sprawdzenie połączenia czujnika z siecią Internet i zrestartowanie czujnika. W wersji oprogramowania 1.0 wzwyż należy zaznaczyć opcję "Enable SmartBoot mode". Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie looko2.com w zakładce AKTUALNOŚCI i artykule FAQ - najczęściej zadawane pytania. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt - kontakt@looko2.com